Oferta educaţională

Oferta educaţională cuprinde o gamă largă de activităţi opţionale: limba engleză, dans modern şi de societate, activităţi artistico-plastice, micul informatician, karate, acestea fiind predate de profesori de specialitate.

În cadrul activităţilor în parteneriat cu familia, şcoala, comunitatea, desfăşurăm activităţi extraşcolare (vizite, excursii,spectacole), schimb de experienţe şi expoziţii. Din dorinţa de a le dezvolta imaginaţia şi creativitatea, participăm alături de copiii noştri la concursuri, simpozioane şi festivaluri.

slider (6)“Mult îmi place grădiniţa

Cu ferestrele de soare,

Unde vine şi Scufiţa

Şi pitici cu bărbioare,

Ce mai lume minunată

La tot pasul întâlnesc

Poate oare să nu-ţi placă

Acest rai copilăresc?”

Imnul grădiniţei: